links
rechts

PRAKTIJK voor OSTEOPATHIE HILLEGOM en LISSE


H.M.J. HEEMSKERK D.O.-M.R.O.

   Praktijk

   Osteopathie

De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie

De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie(NVO) behartigt sinds 1986 de belangen van de osteopathie in Nederland. De organisatie maakt zich sterk voor wetenschappelijke erkenning van de therapie. Ook onderhoudt de vereniging contacten met andere organisaties van beroepsbeoefenaren, patiënten en opleidingen, behartigt de belangen van aspirant-leden en begeleidt osteopaten bij het starten van een praktijk voor osteopathie.

NVO-leden zijn geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie(NRO). Pati&emul;nten kunnen bij het NRO terecht voor informatie over osteopathie in het algemeen, een osteopaat bij hen in de buurt, maar ook met klachten. De NVO en NRO hebben een gezamenlijke organisatiestructuur. De NRO registreert de osteopaten die opgeleid zijn volgens het Beroeps Competentie Profiel(BCP). NVO en NRO hebben dit BCP gezamenlijk opgesteld.

Osteopaten geregistreerd bij het NRO voeren de beschermde titel DO-MRO. Een College van Osteopaten beschermt de kwaliteit van de osteopatische zorg in Nederland. Door deze organisatiestructuur is de kwaliteit van de osteopatische zorg gewaarborgd.